سؤال:

چرا تعداد اهل تسنن از شيعه ها بيشتر است؟دليل ازدياد سني ها ؟
پاسخ:

با سلام و احترام متقابل

اولا تفرقه و فرقه گرايي در همه اديان توحيدي مورد مذمت واقع شده است.

ثانيا به رغم مذموميت تفرقه اما وجود فرقه هاي گوناگون كه بر حسب انگيزه هاي متفاوت نيز پديد آمده اند يك واقعيت اجتماعي است.

ثالثا اين واقعيت اجتماعي نيز مورد پيش بيني بزرگان دين و در راس آنها پيامبر اعظم واقع شده است كه فرمود: ستفترق امتي علي بضع و سبعين فرقه.

پس تعدد فرقه ها هيچ دليلي بر حقاينت هيچ كدام نيست بلكه تنها يك واقعيت اجتماعي به شمار مي رود و در همين راستا نيز كثرت پيروان و يا كمي پيروان آنها نيز هيچ دليلي بر حقاينت آنها نيست و حتي پيروي از اكثريت در مباحث اعتقادي و باورهاي ديني نهي شده و امام كاظم آن را موجب ضلالت مي داند بلكه عقيده بايستي بر محور دليل و عقل و برهان نقلي باشد.

اما دليل كثرت اهل تسنن چند چيز است:

الف) تبليغات فراوان آنها براي جذب.

ب) وجود اساس تعصب و دور كردن پيروان از مباحث عقلي و اصرار بر جمود عقيدتي.

ج) هزينه هاي فراوان در باره يارگيري عقيدتي.

د) عدم باور نسبت به مساله كنترل جمعيت و توصيه به تعدد زوجات و كثرت جمعيت.

ه) كم كاري و عدم امكانات براي تشيع در مرحله تبليغ و ترويج و جذب مسلمانان جديد الورود.

موفق باشيد.


 تعداد بازديد:1019 
 
 

زمان ايجاد صفحه 0.012974 ثانيه